Polityka prywatności

Administrator

Nazwa firmy: GoldSolutions s.r.o.
z siedzibą w Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Republika Czeska
REGON: 29460522
Zarejestrowana w rejestrze handlowym: Nr akt: C 55296, prowadzonym przez Sąd
Adres e-mail: info@daramio.com

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

W niniejszym dokumencie informujemy Cię o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz ich ochroną. Ten dokument będzie regularnie aktualizowany.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz, w sposób przejrzysty, prawidłowy i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe dzieci (tj. osób poniżej 15 roku życia) przetwarzamy tylko wtedy, gdy wcześniej działał rodzic lub inny przedstawiciel dziecka. Jako rodzic lub inny przedstawiciel dziecka jesteś odpowiedzialny za to, aby przekazanie danych o dziecku nie kolidowało z interesami dziecka oraz abyś w jasny sposób poinformował dziecko o przetwarzaniu przez nas danych osobowych oraz o jego prawach.

Gwarantujemy, że zapewniamy przetwarzanie danych osobowych przy użyciu standardowych procedur i technologii. W związku z przetwarzaniem danych osobowych regularnie sprawdzamy ewentualne słabości, oceniając incydenty i stosując takie środki bezpieczeństwa, jakie mogą być zasadnie wymagane, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do przetwarzanych danych. Regularnie aktualizujemy podjęte środki bezpieczeństwa.


Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy następujące kategorie (zakres) danych osobowych, w podanym celu i na podstawie wskazanego powodu (zgodność z prawem):

Kategorie danych osobowych Zamiar Legalność Czas przetwarzania
Dane identyfikacyjne klienta
(imię, nazwisko, adres, NIP, NIP i ewentualnie inne)
 • Zawarcie umowy
 • Wykonanie umowy i świadczenie usług
 • Zamówienia
 • Fakturowanie
 • atd.
 • Niezbędne do wykonania umowy
 • Wypełnienie innych obowiązków prawnych (księgowość itp.)
Przez cały okres obowiązywania umowy i 3 lata po jej zakończeniu
Dane kontaktowe klienta
(e-mail, telefon)
 • Zwykła komunikacja w ramach realizacji umowy
 • Walidacja wymagań klienta
 • Informacje dotyczące świadczonych usług drogą mailową i sms
 • Niezbędne do wykonania umowy
Przez cały okres obowiązywania umowy i 3 lata po jej zakończeniu
E-mail klienta
 • Zbieranie e-maili w celu wysyłania newsletterów
 • Zgoda klienta
5 lat lub do czasu wycofania zgody
Adresy IP, Nasze pliki cookie
(dane anonimowe)
 • Dostęp użytkownika do strefy klienta
 • Funkcjonalność serwisu - zamawianie, wyszukiwanie, koszyk, itp.
 • Bezpieczeństwo i weryfikowalność
 • Niezbędne do wykonania umowy (w tym negocjacji przed zawarciem umowy)
 • Uzasadniony interes
Przez cały okres obowiązywania umowy i 3 lata po jej zakończeniu
Sieć reklamowa i statystyczne pliki cookie
(Dane anonimowe dla: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook)
 • Przetwarzanie statystyki na stronie ruchu
 • Ukończenie PPK
 • Uzasadniony interes
26 miesięcy
Dzienniki operacyjne
(adresy IP, żądania sieciowe, dane przeglądarki)
 • Zapewnienie stabilności operacyjnej i ciągłości świadczenia usług
 • Zapewnienie bezpieczeństwa usług
 • Niezbędne do wykonania umowy
 • Obowiązek wynikający z prawa
 • Uzasadniony interes
6 miesięcy

Odbiorcy danych
Mamy ścisłe zasady określające, który pracownik lub dział może mieć dostęp do Twoich danych osobowych i jakie dane osobowe mogą przetwarzać. Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy mamy Twoją zgodę, jest to niezbędne do świadczenia usług (rejestracja domeny, rejestracja certyfikatu itp.), jest to na nas nałożone lub jesteśmy upoważnieni do zrobić to na podstawie przepisów prawa lub naszego prawnie uzasadnionego interesu (na przykład w przypadku dostawców lub w przypadku żądań organów ścigania, przetwarzania i oceny ruchu itp.).

W ramach przetwarzania danych o ruchu na stronach internetowych oraz oceny naszej działalności wykorzystujemy do przetwarzania zebranych danych tzw. pliki cookies oraz systemy następujących podmiotów trzecich. Jednocześnie Twoje dane są anonimowe, a transmisja dotyczy wyłącznie danych wykrytych przez kody pomiarowe przedmiotowych systemów. Jednak niektórzy dostawcy mogą mieć siedzibę w krajach trzecich.

Systemy statystyczne i analityczne (Google Analytics)
Systemy reklamowe (Google Adwords, Sklik, Facebook)
Czas przetwarzania
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. ustawa 499/2004 Dz.U., ustawa o archiwizacji i obsłudze plików, ustawa o podatku VAT nr 235/2004 Dz.U., ustawa o rachunkowości nr 563/1991 Dz.U. i inne) jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów w określonych terminach i zgodnie z zasadami retencji danych. Po upływie określonych okresów Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte i zutylizowane.

Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać tylko do momentu doręczenia pisemnego odwołania Twojej zgody, lub korzystanie z jakiegoś zautomatyzowanego narzędzia na naszej stronie internetowej (np. rezygnacja z subskrypcji newsletterów).

Nie chcesz lub nie możesz podać nam swoich danych?
Możesz odmówić udostępnienia nam danych osobowych, o które Cię prosimy. Jednak w przypadku takich danych, których podanie jest z Twojej strony niezbędne do świadczenia naszych usług, nie możemy świadczyć Ci usługi z tym związanej.

Dzienniki operacyjne
Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, nasze serwery (podobnie jak większość witryn) automatycznie rejestrują zapytania do naszej witryny. Te dzienniki serwera zazwyczaj zawierają informacje o żądaniu internetowym, adresie IP, danych przeglądarki, języku przeglądarki oraz dacie i godzinie żądania. Mogą również zawierać jeden lub więcej plików cookie, które jednoznacznie identyfikują Twoją przeglądarkę. Dostęp do tych informacji mają tylko administratorzy i dane te nigdy nie będą wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji (służą do wykrywania problemów technicznych).

Twoje prawa
Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych na Twój temat
Masz prawo dostępu do danych i innych związanych z nimi informacji. Nie może to jednak mieć wpływu na prawa osób trzecich. Zasadniczo będziemy przekazywać Ci Twoje dane w formie oświadczeń elektronicznych po możliwej do zweryfikowania weryfikacji Twojej tożsamości w celu utrzymania ochrony innych osób, których dane dotyczą.

Prawo do sprostowania
Jeżeli Twoje dane są nieprawidłowe lub niedokładne, masz prawo żądać ich sprostowania. Biorąc pod uwagę cele w jakich dane są przetwarzane, masz prawo do uzupełnienia przez nas również niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia (bycia zapomnianym)
Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nasze przetwarzanie jest nieautoryzowane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych (tylko w przypadku przetwarzania zautomatyzowanego)
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do wycofania zgody
W przypadkach, w których wymagamy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych tak długo, jak zgoda została przez Ciebie udzielona zgodnie z prawem, ani na przetwarzanie Twoich danych z innych powodów prawnych, jeśli mają zastosowanie (np. wypełnienie obowiązków prawnych lub w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów) ).

Chcesz ograniczyć marketing?
Jeśli wyraziłeś zgodę na marketing lub w inny sposób otrzymujesz od nas oferty handlowe, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie lub zrezygnować z otrzymywania ofert w następujący sposób:

możliwość zaprzestania ich wysyłania jest zawarta bezpośrednio w naszych komunikatach handlowych
możesz napisać do nas, że cofasz swoją zgodę.
Pamiętaj, że jeśli ograniczysz marketing, nadal możemy kontaktować się z Tobą w celu realizacji zamówień, tj. nadal możemy wykorzystywać Twój kontakt do przesyłania informacji związanych ze złożonymi zamówieniami oraz w celach innych niż marketingowe.

Odwiedzający naszą stronę internetową mogą odwołać swoją zgodę na przetwarzanie plików cookies, korzystając z procedury wskazanej na stronie internetowej.

Twoja Ochrona
Jeśli uważasz, że jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, są nieprawidłowe lub niekompletne, lub jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, skontaktuj się z nami.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę.

Aby chronić prywatność i dane osobowe

Zdjęcia od zadowolonych klientów

Czy Twoją łazienkę lub inne wnętrze ozdabia lustro DARAMIO?
Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli pokażesz nam Twoje lustro. Prosimy o przesłanie zdjęć na adres e-mail: info@daramio.com.
Udostępniając je w mediach społecznościowych, nie zapomnij dodać #Daramio do postu lub oznaczyć nas @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - zdjęcie lustra wykonane przez klienta
Daramio - zdjęcie lustra wykonane przez klienta
Daramio - zdjęcie lustra wykonane przez klienta
Daramio - zdjęcie lustra wykonane przez klienta
Daramio - zdjęcie lustra wykonane przez klienta
Daramio - zdjęcie lustra wykonane przez klienta
Daramio - zdjęcie lustra wykonane przez klienta
Daramio - zdjęcie lustra wykonane przez klienta